Προς Επιχειρήσεις

  

 

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη για κάθε είδος επιχείρησης:

 

Η επιχείρηση μας, παρέχει κάθε είδους φορολογιστικές υπηρεσίες για Φυσικά, Αγρότες, Ελεύθερους Επαγγελματίες και Νομικά Πρόσωπα, με εξειδίκευση εδώ και χρόνια στις Ρυθμίσεις Οφειλών βάσει του περίφημου ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ, Ν.3869/2010, ο οποίος προβλέπει την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
Από το 2017 η επιχείρησή μας εξειδικεύεται και στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών βάσει του Ν.4469/2017.
Ειδικότερα υποστηρίζουμε φορολογιστικά κάθε μορφή επιχείρησης όπως Ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΜΕΠΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕΠ, ΑΕ και άλλες, όπως:

  

Για Ατομικές Επιχειρήσεις, Εταιρίες κάθε Νομικής Μορφής και Ελεύθερους Επαγγελματίες: 

 

 • - Αξιολόγηση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων είτε για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Ν.4469/2017), είτε για τραπεζική χρηματοδότηση, για υπαγωγή σε αναπτυξιακά προγράμματα κλπ.
 • - Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών ( Transfer Pricing)
 • - Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (απλογραφικά και διπλογραφικά)
 • Ίδρυση και σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και εταιριών κάθε νομικής μορφής (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΜΕΠΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕΠ, ΑΕ και άλλες).
 • - Φοροτεχνική υποστήριξη ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων
 • - Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων
 • - Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ στο σύστημα TAXIS
 • - Υποβολή Δηλώσεων Taxisnet, Intrastat κλπ
 • - Υποβολή Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, Οριστική – Προσωρινές
 • - Υποβολή ΑΠΔ επιχειρήσεων και οικοδομικών έργων
 • - Μισθοδοσία επιχειρήσεων, εργατικά και ασφαλιστικά.
 • - Οργάνωση και Επίβλεψη Επιχειρήσεων
 • - Μετατροπές και Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
 • - Εσωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων
 • - Αποτίμηση Επιχειρήσεων
 • - Οικονομοτεχνικές μελέτες
 • - Προγράμματα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, ΕΤΕΑΝ, ΟΑΕΔ