Προς Ιδιώτες

  

 

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη για τον φορολογούμενο πολίτη: 

 

Οι ραγδαίες αλλαγές του φορολογικού τοπίου επιτάσσουν την ιδιαίτερα προσεκτική επιλογή του φορολογικού σας συμβούλου. Ο σύμβουλος - λογιστής που θα επιλέξετε θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε αφ’ ενός να σας κατευθύνει στις φορολογικές σας υποχρεώσεις, προτείνοντάς σας την πλέον συμφέρουσα φορολογικά λύση και αφετέρου να σας εγγυηθεί ότι δεν θα βρεθείτε αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις στο μέλλον.

Διαθέτοντας την γνώση, την εμπειρία και τα κατάλληλα μηχανογραφικά συστήματα σας παρέχουμε εξειδικευμένες φοροτεχνικές υπηρεσίες με εγκυρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια.

 

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες προς Φυσικά Πρόσωπα:

 

 • - Έκδοση κλειδάριθμου φορολογούμενου στο TAXISNET

 • - Σύνταξη και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδήματος Ε1
 • - Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος
 • - Σύνταξη και υποβολή Δήλωσης Εσόδων από Ακίνητα Ε2
 • - Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας και Στοιχείων Ακινήτων Ε9
 • - Διεκπεραίωση εξειδικευμένων εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες
 • - Διεκπεραίωση κληρονομικών Υποθέσεων, Δωρεών, Γονικών Παροχών
 • - Συμβουλευτική υποστήριξη σε φορολογικά θέματα
 • - Υποβολή αίτησης για την παροχή επιδόματος τέκνων (A21)
 • - Υποβολή αίτησης για την λήψη επιδόματος θέρμανσης
 • - Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας
 • - Ηλεκτρονική υποβολή μισθωτήριων ακινήτων