Εργατικά - Ασφαλιστικά

 

Γιατί να μας εμπιστευτείτε τη διαχείριση των Εργατικών και Ασφαλιστικών σας θεμάτων:

 

Η επιχείρησή μας διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και ειδικότερα εργατικά, ασφαλιστικά και μισθοδοτικά θέματα που διαχειρίζονται τα στελέχη της Διεύθυνσης προσωπικού και οι υπεύθυνοι προσωπικού. Η σημασία τους είναι πολύ μεγάλη και οποιοδήποτε λάθος πληρώνεται ΑΚΡΙΒΑ!

 

Στα πλαίσια των Εργατικών – Ασφαλιστικών ασχολούμαστε με:


  • -Ενδοεπιχειρησιακές Συμβάσεις και Κατάρτισή τους
  • -Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία   
  • -Αναλαμβάνουμε Συμβουλευτικά ή τη διαχείριση της  Μείωσης Μισθών με ασφαλή διαδικασία, με τη σωστή Μεθοδολογία Επικοινωνίας, με τη σωστή  Διαχείριση αντιρρήσεων, ενώ παρέχουμε όλες τις Εναλλακτικές Λύσεις
  • -Ενημερώνουμε συνεχώς τους πελάτες μας και το προσωπικό του λογιστηρίου τους σχετικά με την Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία και τις αλλαγές αυτής, σχετικά με τις Αρμοδιότητες του Υπαλλήλου Μισθοδοσίας καθώς και για Νέες μορφές απασχόλησης σε περίοδο κρίσης.
  • -Διαχειριζόμαστε και υποστηρίζουμε κλαδικά εργατικά - ασφαλιστικά όπως Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις κλπ
  • -Συμβουλεύουμε και αναλαμβάνουμε τη Μισθοδοσία και Μισθοδοτική Πολιτική για Μείωση Κόστους Επιχειρήσεων