Υπηρεσίες για Ιδιώτες


Με λίγα λόγια αναλαμβάνουμε για εσάς:


Έκδοση Ηλεκτρονικού Κλειδαρίθμου

 


 

Σύνταξη και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδήματος Ε1

 

  


 

Σύνταξη και υποβολή Δήλωσης Εσόδων από Ακίνητα Ε2

 

 


 

Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας και Στοιχείων Ακινήτων Ε9

 


 

Διεκπεραίωση κληρονομικών Υποθέσεων, Δωρεών, Γονικών Παροχών

 

 


 

Κάθε είδους Συμβουλή σχετικά με τεκμήρια και χαμηλότερη φορολόγηση